Reference: Volume 41D (1957), Part No. 1, Section 3, Page 708

Judgement Details


Date
15/01/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GEORGE CASSAR vs EMMANUELE TESTA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALTERAZZJONIJIET FIL-FOND MIKRI - ART. 1653(1) TAL-KODICI CIVILI - ILMA - LOKAZZJONI
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi li tivvjeta lill-konduttur jaghmel innovazzjonijiet fil-fond mikri ghandughandha tigi nterpretata fis-sens li l-kerrej jista' jaghmel alterazzjonijiet, basta jkunu parzjaliu mhux ta' mportanza kbira, u ma jippregudikawx id-dritt tal-proprjeta', specjalment in kwantu ghas-solidita' tal-bini. Il-fatt li l-kerrej ikun ghamel xi alterazzjoni fil-kommunikazzjoni idrawlika li hemm fil-fond mikri ghandu, biex jisserva aktar komodament bis-servizz tal-ilma, ma jammontax ghalalterazzjoni li hu ma setghax jaghmel purke' ma jkun arreka ebda pregudizzju lis-sid b'dawk l-alterazzjonijiet . U ghalhekk is-sid ma jistghax jobligah jerga jqieghed kollox kif kien kien qabel, salv id-dritt tieghu fit-terminazzjoni tal-lokazzjoni li, jekk ikun irid, jezigi li l-kerrej jerga jqieghed kollox kif kien.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info