Reference: Volume 41D (1957), Part No. 1, Section 3, Page 809

Judgement Details


Date
14/12/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
PAOLO PSAILA vs GRAZIA PSAILA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITT TA' PREFERENZA - KOMPETENZA - LOKAZZJONI - VALUR
Summary
F'kawza fejn jigi deott id-dritt tal-prefernza fl-okkazjoni tal-lokazzjoi li tkun saret li lhadd iehor, il-valur tal-kawza, ghall-fini tal-kompetenza ghandu jigi stabbilit bhal fil-kaz ta` domanda ghal zgumbrament; gahx ebda differenza ma hemm; ghall-fini tad-deteminizzjoni tal-valur, bejn kaz ta` zgumbrament u l-kaz fejn l-ezercenti tad-dritt tal-prefernza jitlob li l-kirja tigi annullata biex jassumiha hu minhabba li hu exercita d-dritt tal-preferenza. U allura, sabiex jigi deciz liema Qortihija kompetenti "ratione valoris", gahndu jigi mehud in konsiderazzjoni l-valur tal-lokazzjoni l-gdida li l-attur ikun irid li tigi anullata; gahx id-dritt tal-prefernza huwa suxxettibbli ta` estimazzjoni pekunjarja bhala ma jsir fil-kaz ta` talba ghal zgumbrament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info