Reference: Volume 41D (1957), Part No. 1, Section , Page 698

Judgement Details


Date
25/11/1957
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
KAPTAN RONALD C. SMITH NE. vs GIO MARIA CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"PORT WORK JOINT COUNCIL" - "WAITING TIME" - GWARDJANI - HADDIEMA TAL-PORT - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 131 TAL-1950 - ZBARK TA' MERKANZIJA
Summary
Id-destinatarju ta' merkanzija li jittarda jipprezenta ruhu biex jirtiraha meta jasal il-bastiment li fuqu tigi minn barra, hu obligat jirrifondi lill-agent tal-vapur il-kumpens barranti li l-agent ikun hallas lill-haddiema tal-port ghall-"waiting time" u lir-"revenue guards" li jkunu gew adoperatibiex jindukraw il-merkanzija li tkun tnizzlet minn fuq il-vapur u nzammet fuq il-braken sakemm id-destinatarju jkun gie biex jirtirha; u mhix attendibbli l-allegazzjoni tad-destinatarju fis-sens li hu obligat ihallas biss id-drittijiet tal-magazzinagg u ghall-attendenza tal-gwardjani, jekk il-merkanzija kienet ta' natura tali li kellha tibqa' fuq il-braken u ma setghetx tigi magazzinata jew titqieghed f'xi post iehor sakemm tigi rtirata. Dan hu konformi ghar-regolamenti maghmula mill"port Joint Work Council" imwaqqaf bis-sahha tal-Port Workers Regulations, 1950", maghmulin mill-Eccellenza Tieghu l-Gvernatur, bl-approvazzjoni tal-Ministru.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info