Reference: Volume 41D (1957), Part No. 1, Section 3, Page 800

Judgement Details


Date
23/11/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
MICHALE ELLUL vs JOHN MAMO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1074 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - SPEJJEZ TA` KAWZA KRIMINALI
Summary
B'applikazzjoni tal-principju tal-ligi li kulll wiehed jirrispondi gahllhsara li tigri bihtija tieghu, min jipprovoka gudizzju kriminali kontra xi hadd b'qerq jew bi htija ghandu jhallas il-hsara li b'hekk jikkaguna lill-imharrek f'dak il-gudizzju kriminali. imm ajekk il-udizzju kriminali ma jkunxgie kagunat minn agir irregolari tal-persuna li kontra taghha jintalbu d-danni konsistenti fl-ispejjez ta` dak il-gudizzju kriminal, it-talba ghal dawn id-danni ma hix sostenibbli. Ghaldaqstant, jekkl-imharrek fil-gudizzju kriminali gie mressaq quddiem il-Qorti fuq imputazzjoni li ma kienetx sorretta mill-provi, ma ghandhiex il-persuna li kontra taghha jitalbu dawk id-danni tigi nkolpata ghal dak li ghamlet il-Pulizija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info