Reference: Volume 41D (1957), Part No. 1, Section 3, Page 776

Judgement Details


Date
12/10/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE SAID vs GIUSEPPE SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 226 TAL-PROCEDURA CIVILI - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI - VALUR
Summary
F'kawza fejn l-attur jitlob l-izgumbrament tal-konveut minhabba okkupazzjoni tal-fond bla titolu u l-konveut jopponi t-titolu ta` lokazzjoni, allura, ghall-fissazzjoni tal-valur, wihed ghandu jipprocedi skond il-valur lokatizju; u jekk dan jirrizulta li ma hux aktar minn Lm5, ma hemm appell mis-sentenza tal-Ewwel Qorti bhala valur. BHalla kwistjoni ta` dritt, mbghad, jekk l-Ewwel Qorti kun irrespingiet id-domanda ghall-izgumbrament, ghax tkun riteniet li si trattava ta` lokazzjoni, um hux ta`okkupazzjoni minghajr titolu, b'daqshekkk biss ma jistghax jinghad li kien hemm punt ta` dritt maqtugh fis-sentenza, kif irid il-ligi biex dik is-sentenza tkun appellabbli fuq kwistjoni ta` dritt, avvolja inappellabbli bhala valur. Kieku l-Ewwel Qorti tkun waslet ghal dik il-konkluzjoni taghha attraverso xi aspett minnha diskuss ta` xi prnicpji legali, jew xi interpretazzjoni ta` xi dispozizzjonital-ligi, allura kien ikun jista` jighad li hemm punt ta` dritt deciz fis-sentenza; imma jekk l-Qorti t'Isfel tkun waslet ghal dik il-konkluzjoni unikament u esklusivament i baazi ghall-apprezzamenttal-provi, allura s-sentenza mhix appellabbli bhala kwistjoni ta` dritt; ghax apprezzament ta` provibis-semplici applikazzjoni tal-ligi ghalihom ma hux kwistjoni legali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info