Reference: Volume 41D (1957), Part No. 1, Section 3, Page 773

Judgement Details


Date
28/09/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
FELICE FITENI vs LUCIA FITENI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INKWILINAT - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI - LOKAZZJONI - MARA - SEPARAZZJONI PERSONALI
Summary
Jekk mara mizzewga tikkuntrata lokazzjoni ghan-nom ta` zewgha, id-dritt tal-inkwlinat hekk minha akkwistat, avvolja talvolta hija ma tkunx iddikjarat ruhha mandatarja ta` zewgha ma` sid il-fond, jidhol fil-komunjoni tal-akkwisti. Jekk mbaghad dik il-mara u zewgha jinfirdu bil-Qorti, u tigi dikjarata c-cessazzjoni tal-komunjoni tal-akkwsiti ta` bejniethom, li pero` ghandha tigi likwidata u divizaf'gudizzju separat, is-sustanzi tal-komunjoni, kompriz dak l-inkwlinat, jibqghu indivizi bejn il-mara u r-ragale sakemm ma ssirx dik il-likwidazzjoni u divizjoni. u jekk ir-ragel gie kundannat ihallas retta alimentarja lill-martu, u l-mara, meta saret dik il-kundanna kienet tabita fil-post qabel is-separazzjoni filwaqt li zewgha jkun hareg minnu, ikun hemm stat ta` fatt tali li, meta l-Qorti ffissat ir-retta alimentarja, hu prezumibbli li dak l-istat ta` fatt gie kunsidrat mill-Qorti meta ffissat dik ir-retta. Taht dawn ic-cirkustanzi, il-mara intruza fil-fond; u d-domanda tar-ragel biex hija tigi zgumbrata minn dak il-fond, bhaa bazata fuq l-allegazzjoni li hija ma ghandhiex titolu biextokkupa l-fond, hija infondata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info