Referenza: Volum 41D (1957), Parti Nru. 1, Taqsima 3, Paġna 764

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/07/1957
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
MARIANNA PARLAR vs LUCY PSAILA NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1710 TAL-KODICI CIVILI - ART. 218, 59 (1), 593 (2), U 793 TAL-KAP. 15 - BEJGH - LOKAZZJONI - NULLITA' - PROVI - SENTENZA - SULLOKAZZJONI - XHIEDA
Fil-Qosor
Sentenza kif registrata mir-Registratur tifforma prova awtentika; u ghalhekk, meta l-ismijiet tal-partijiet jinsabu mnizzlin sewwa fiha kif registrata, l-istess sentenza ma tistghax tigi attakkata b'nullita` mhabba zball fl-isem tal-partijiet billi kopja li giet rilaxxjata ta` dik is-sentenza jkun fiha ismijiet differeni, jew zball fl-okkju tal-kawza. Lanqas ma hija nulla dik is-setenza billi n-notament tax-xhieda ma jkunx gie ffirmat mir-Registratur kif ghandu jkun skond il-ligi; ghax l-inosservanza ta` din il-formalita` ma ggib ebda nullita`; u dan izjed u izjed jekk f'sedi ta` appell minndik is-sentenza x-xhud jikkonferma l-kontenut ta` dik ix-xhieda. Fi kwalunkwe kaz, din l-eccezzjonima tistgahx tigi miqguha, meta fis-sustanza taghha s-sentenza tinsab li hija gusta. Is-sullokazzjoni tohloq biss rapporti bejn il-konduttur u subkonduttur, izda ma tohloq ebda relazzjoni diretta bejn is-subkonduttur u l-lokatur, lanqas fil-kaz illi l-koduttur ikollu s-setgha espressa li jkiri l-fond li lhadd iehor; ghaldaqstant is-sublokazzjoni tispicca u tigi rizoluta flimkien mar-rizoluzjoni tal-lokazzjoni princiapli, anki jekk din ir-rioluzzjoni tkun volontarja u mhux gudizzjarja. Biex jinholqu rapporti bejn il-lokatur u s-subinkwilin jehtieg, skond il-ligi taghna, illi l-lokatur ikun espressament heles lill-koduttur mill-obligazzjonijiet tieghu, jew ikun espressament gahraf lis-subkonduttur minflok il-kerrej. Konsegwentement, jekk is-sid ta` fond joqghod fih hu u jissulloka parti minnu li lterza persuna, u mbaghad ibieghu, imma jzommu b'titolu ta` lokazzjoni bil-fakolta` li jissulloka li ldik it-terza persua din it-terza persuna ma tistghax tippretendi li ghandha rapporti dirretti max-xerrej tal-fond; u meta dak li biegh il-fond jirrnunzja ghall-lokazzjoni li zamm, dik it-terza persuna ma jibqaghalhiex ebda titolu biex tibqa` tokkpa l-parti tal-fond li kienet ghandha b'sullokazzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni