Referenza: Volum 41D (1957), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 684

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/11/1957
Qorti
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
CHARLES PACE ET. NE. vs PHILIP AGUIS ET. PR. ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1030 U 1033 TAL-KODICI CIVILI - ART. 352(T) TAL-KODICI KRIMINALI - KAWZA ILLECITA - KONKORRENZA LIBERA - NULLITA' - OBLIGAZZJONI - PENALI
Fil-Qosor
Hija bla effett kwalunkwe obligazzjoni maghmula fuq kawza illecita; u l-kawza hija illecita meta hija projbita mill-ligi, jew kuntrarju ghall-ghemil xieraq jew ghall-ordni publiku; u konvenzjoni hijakontra l-ordni publiku meta hija kontra l-interess generali. Il-kwistjoni tal-legalita' jew le tal-konvenzjoni minhabba kawza illecita tista' tigi sollevata mill-Qorti "ex officio". Huwa kontra l-interess generali, u kwindi null, kull ftehim li jillimita l-konkorrenza libera. Biex tavvera ruhhadin il-kontravvenzjoni ghall-ordni pubbliku jehtieg jikkonkorru tliet elementi:- 1. Ghaqda ta' niesl-istess professjoni jew sengha; 2. il-fehma ta' din l-ghaqda li tgholli jew trahhas il-prezz ta' xihwejjeg jew ta' xi xogholijiet, jew biex taghmel xi kondizzjonijiet f'dak li jmiss il-klassi taghom; 3. u l-hsara jew l-pregudizzju tal-publiku. In kwantu ghall-ewwel element, l-ghaqda ma hemmx bzonn li tkun tal-membri kollha ta' dawk il-klassijiet; u kwantu ghat-tieni element, huwa bizzejjed lijkun hemm il-konvenzjoni, minghajr ma l-fini jkun gie raggunt, ghax il-potenzjalita' tal-att hija sufficjent skond il-ligi taghna. Xejn ma jiswa li l-ghaqda tkun ftehmet li l-prezz li bih ghandu tinbiegh il-merkanzija li tkun huwa fil-limiti permess mill-ligi; ghax il-fatt li l-Gvern ikun stabbilixxa l-prezz massimu li bih ghandha tinbiegh dik il-merkanzija ma tistax tinbiegh bi prezz inqas. ukwindi, ghalkemm il-Gvern ikun stabbilixxa l-prezz massimu ghal bejgh ta' dik il-merkanzija, huwa illecitu u null il-ftehim bejn dik l-ghaqda ta' nies li jobbligaw ruhhom li ma jbieghu minn dik il-merkanzija , huwa illecitu u null il-ftehim bejn di l-ghaqda ta' nies li jobbligaw ruhhom li ma jbieghux minn dik il-merkanzija bi prezz anqas minn dak il-prezz massimu, ladarba l-Gvern ikun iffissa bissil-prezz masimu, u mhux ukoll il-prezz minimu. Ghaldaqstant ukoll, jekk l-obligazzjoni fis-sens fuq imsemmi tkun saret taht penali li fiha kellu jinkorri min jikser dak il-ftehim u jbiegh minn dik il-merkanzija bi prezz orhos minn dak stabbilit b'dak il-ftehim, dik il-penali m'hix ezigibbli kontramin jikser l-istess ftehim.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni