Referenza: Volum 40A (1956), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 128

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/05/1956
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
JOHN BARTOLO vs ROSINA BONNICI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 961 TAL-KAP. 15 - DEPOZITU - KJAMATA FIL-KAWZA - LIKWIDAZZJONI - RETRATT - SPEJJEZ GUDIZZJARJI - SPEJJEZ RIMBORZABBLI LIR-RETRATTARJU
Fil-Qosor
Ir-retraent ma jistax serjament isostni li hu ma ghandux interess f'kawza li ssir biex jigu likwidati l-ispejjez legittimi maghmula mir-retrattarju fil-fond minnu akkwistat u mbghad irkuprat, specjalment meta huwa jkun ha atteggjament li juri li hu ghandu dak l-interess. Ghaldaqstant, jekk akkwirent ta' fond jigi azzjonat biex ihallas xi spejjez li jkunu saru fil-fond minn dak l-akkwirent, prevjal-likwidazzjoni taghhom, u l-fond jigi rkuprat, ir-retraent ma jistax jallega li ma kienx hemm lokli hu jigi msejjah fil-kawza maghmula ghal dik il-likwidazzjoni, u li ghalhekk huwa ma ghandux ibatiebda parti mill-ispejjez ta' dik il-kawza. Dak ir-retraent lanqas jista' jallega li bil-kjamata tieghu fil-kawza huwa jista' jigi pregudikat; ghaliex, b'ligi, it-terza persuna msejha fil-kawza titqies bhala konvenut iehor, u bhala tali ghandha d-dritt li tipprezenta kull skrittura, li taghti kulleccezzjoni, u li tgawdi l-beneficcji li l-ligi taghti lill-konvenut. Trattandosi ta' djun illikwidi, il-gurisprudenza nostrali adottat rimedju favur id-debitur, biex dan jista' jehles mill-ispejjez gudizzjarji, billi rrikonoxxiet li d-debitur jista' joffri dik is-somma li jidhirlu konvenjenti, basta mhux irrizorja, u basta li jaghmel rizerva ghal kwalunkwe supplement, u, jekk dik is-somma tigi rifjutata, jiddepozitaha. Ghaldaqstant id-debitur ma jistax, fin-nuqqas ta' dak id-depozitu, jippretendi li jigi mehlus mill-ispejjez ta' domanda li ssir kontra tieghu ghall-hlas, billi jallega li huwakien offra lill-kreditur somma anki akbar minn dik li eventwalment giet kanonizzata, imma li huwa ma ddepozitax meta giet rifjutata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni