Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section 1, Page 125

Judgement Details


Date
04/05/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
REV. SACERDOT LUIGI MICALLEF vs LORENZO FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - DESTINAZZJONI TAL-FOND - FOND KUMMERCJALI - HJATA - LOKAZZJONI
Summary
Biex jigi stabbilit jekk fond huwiex hanut jew dar tal-abitazzjoni, trid tigi ezaminata d-destinazzjoni principali u preponderanti ghalfejn il-post jinsab mikri; u ma jistax jigi ritenut in parti bhala fond kummercjali u in parti bhala dar tal-abitazzjoni, izda ghandha tittiehed in-natura principaliu preponderanti tieghu. Il-fatt li f'post mikri ghall-abitazzjoni biss, u li jkun hekk uzat, xi wahda mill-membri tal-familja tal-inkwilin taghmel xoghol ta' hjata, meta l-element principali u preponderanti tal-lokazzjoni tal-post jibqa' dak ta' dar tal-abitazzjoni, ma jirrendix dak il-fond kummercjali. U ghalhekk dak il-fond ma jinsabx protett mid-dispozizzjonijiet li l-Ligi tal-Kera tirregolabihom il-lokazzjoni tal-hwienet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info