Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section 1, Page 116

Judgement Details


Date
23/04/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
WISQ NOBBLI BARUNI LINO TESTAFERRATA BONNICI ET. vs KAPTAN JOSEPH AQUILINA ROBERTS ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMINISTRAZZJONI AWTORIZZAZZJONI TAS-SEKOND-AWLA TAL-QORTI CIVILI - EZEKUTUR TESTAMENTARJU
Summary
Hu materja ta' "jus receptum" li l-ezekutur testamentarju jista' jippromwovi jew jikkontesta azzjonijiet gudizzjarji; basta li dawn jidhlu fil-limiti tal-attribuzzjonijiet lilu moghtija. U sakemm l-azzjoni tirrigwarda meritu li hu kopert mill-attribuzzjonijiet espressament deferiti lill-ezekutur testamentarju, dan ma ghandux bzonn l-awtorizzazzjoni tas-Sekond'Awla tal-Qorti Civili biex jippromwovi jew jikkontesta dik l-azzjoni. Ghaldaqstant, jekk lill-ezekutur testamentarju tkun giet moghtijal-fakolta' li jamministra l-beni ereditarji sad-divizjoni, huwa jista' jipproponi kawza kontra l-inkwilini tal-beni ereditarji biex jezigi l-kera, minghajr ma ghandu bzonn ta' dik l-awtorizzazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info