Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section 1, Page 112

Judgement Details


Date
16/04/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
EMMANUELE BEZZINA vs PAOLO ATTARD NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACCETTAZZJONI TAL-EREDITA' - EREDITA' GJACENTI - ILLEGITTIMITA' TAL-PERSUNA - KURATUR - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA" - RIZERVA - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
L-azzjoni ghall-likwidazzjoni u hlas ta' rizerva spettanti lil tifel illegittimu, li tigi proposta kontra kuratur biex jirrapprezenta l-eredita' gjacenti tal-persuna li fuq il-wirt taghha tintalab dikir-rizerva, hija proposta hazin jekk l-eredita' kienet ga giet accettata qabel ma giet proposta l-istanza. Dik l-azzjoni messha saret kontra l-persuni li kienu accettaw l-eredita'. Ghaldaqstant, dak il-kuratur hekk nominat mhuwiex persuna legittima biex jikkontesta dik l-azzjoni; u ghandu jigi liberat mill-osservanza tal-gudizzju. Imma jekk l-attur agixxa hazin, meta kien jaf li l-eredita' kienet ga giet accettata, mil-banda l-ohra l-kuratur, meta gie notifikat bil-bandu, ma messux accetta li jirrapprezenta l-eredita' gjacenti, imma kien imissu jgib a konjizzjoni tal-Qorti l-fatt li l-eredita' kienet accettata, biex il-Qorti kienet tkun tista' taghti l-provvedimenti opportuni biex il-kawza titkompla kontra l-legittimu kontradittur. U ghalhekk ikun il-kaz li l-kap tal-ispejjez jigi moderat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info