Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section 1, Page 91

Judgement Details


Date
23/03/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ANTONIO MUSCAT ET. vs GANNI GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 7 U 10 TA' L-ORDINANZA NRU XVI TAL-1944 - BOARD TAL-KERA - ECCESSIV - LOKAZZJONI - OBLIGAZZJONI NATURALI - PRESKRIZZJONI - RIFUSJONI TA` KERA
Summary
Jekk, fuq talba tal-inkwilin, il-Board tal-Kera jirriduci l-kera b'effett retroattiv, l-eccess tal-kera li jirrizulta mhallas skond dik id-decizjoni huwa rifondibbli lill-inkwilin, u dan ghandu drittjezigi dik ir-rifuzjoni. Xejn ma jiswa li t-talba ghar-rifuzjoni tkun saret hafna zmien wara li saret il-kirja, jekk l-inkwilin ikun ghadu fil-fond; ghax l-azzjoni ghal dik ir-rifuzjoni tigi preskritta bil-moghdija ta' sena mill-jum tat-tmiem tal-kirja. U lanqas ma jfisser xejn il-fatt li r-rata tal-kera eccessiv kienet giet offerta lill-lokatur spontaneament mill-inkwilin. Dan il-fatt ma jaghti ebda dritt ta' ritenzjoni lill-lokatur; ghax ma hix possibbli l-figura tal-obligazzjoni naturali meta hemm l-obligu preciz tar-rifuzjoni mpost b'ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info