Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section , Page 277

Judgement Details


Date
29/10/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
NUTAR DR. PAUL PULLICINO vs PROFESSUR DR. ANTHONY MAMO, O.B.E.,LL.D
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CESSJONI - QORTI TAR-REVIZJONI TA' L-ATTIJIET NOTARILI - SOCJETA' - TAXXA TAL-BOLL
Summary
Sakemm tezisti s-socjeta, is-socju singolu mhuwiex proprjetarju tal-beni li jiffurmaw l-attiv socjali; imma proprjetarja hija s-socjeta', u s-socju, in pendenza tas-socjeta, ghandu biss dritt "ad paecuniam". U sakemm tipperdura s-socjeta, is-scju ma jistax ibiegh parti minn dak l-attiv li tikkorrispondi ghall-kwota tieghu, imma jista' biss icedi l-interess tieghu. Lanqas jista' jitrassferxxi l-oggetti singoli li huwa jrid jittrasferixxi jew icedi, ladarba ma tkunx giet xjolta s-socjeta'. Ghaldaqstant, fil-kaz li wiehed mis-socji jcedi kwalunkwe dritt u nteress li huwa ghandu fis-socjeta, il-boll "ad valorem" dovut fuq dak it-trasferiment ghandu jigi kalkulat fuq il-prezz kollu tac-cessjoni, u mhux skond id-diversa natura tal-oggetti komponenti l-kwota tac-cedent.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info