Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section 1, Page 170

Judgement Details


Date
14/05/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
AVUKAT DR. EDWARD SAMMUT NE. vs MARIO GAUCI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"DISTINCTIVENESS" - "TRADE MARKS" - ART. 83 U 48 TAL-KAP. 48 - KULURI - REGISTRAZZJONI
Summary
Biex "Trade Mark" ikun intitolat li jigi registrat ghall-finijiet tal-Protezzjoni tal-Proprjeta' Industrijali, il-ligi tezigi li dak it-Trade Mark ikun distintiv. Ghall-finijiet ta' din id-"distinctiveness" hu kontrovers jekk wiehed ghandux ihares lejn il-"label" kollha jew ghandux ifittex fiha xifattezza separata li tkun "distinctive", izda jidher li f'diversi kazijiet giet kunsidrata l-"label"kollha. Huwa veru li mhux registrabbli Trade Mark li jkun deskrittiv tat-"trade" ta' xi generu partikulari, imma mhux veru li mhuwiex registrabbli Trade Mark li, ghalkemm jissuggerixxi l-prodott, majkunx pero' "common to the trade" u li jkollu fih xi "distinctiveness". Ikun divers il-kaz jekk il-figura li trid tigi registrata tkun dik ta' l-istess prodott. Kwantu ghall-kuluri, il-ligi taghnama fiha ebda dispozizzjoni li taghti lill-applikant id-dritt li jillimita l-kuluri li fihom jitlob ir-registrazzjoni. Imma jekk il-Qorti, fl-apprezzament li tkun ghamlet tad-"distinctiveness" tat-Trade Mark, tkun qieset anki l-kuluri tal-"label" kunsidrata "as a whole", tista', meta tammetti dik il-"label" ghar-registrazzjoni, timponi lill-applikant il-kondizzjoni li jobliga ruhu li juza l-"label" minnu proposta fl-istess kuluri li jidhru fl-ezemplar minnu sottomess ma' l-applikazzjoni tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info