Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section , Page 269

Judgement Details


Date
22/10/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE CHETCUTI BONAVITA vs JOSEPH W. NAUDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI - MOROZITA FIL-HLAS A' KERA KAWZALI
Summary
Il-procediment quddiem il-Boardtal-Kera huwa sommarju, u z-zieda ta' kawzalijiet godda da parti tar-rikorrent hija permess; basta li l-intimat ikollu l-opportunita' jiddefendi ruhu fuq il-kawzali l-gdida qabel is-sentenza. Il-fatt li l-kera ma jkunx gie fissat mill-Board tal-Kera ma jinfluwixxix fuq il-kwistjoni tal-morozita tal-inkwilin fil-hlas tal-kera, li fuqha l-lokatur jibbaza t-talba tieghu ghar-ripreza ta' pussess tal-fond. Izda l-Qorti ma tistax ma tiehux fil-konsiderazzjon taghha c-cirkustanzi li ghalihom l-inkwilin ikun naqasmill-puntwalita' fil-hlas tal-kera, biex tara jekk huxil-kaz li taghti l-izgumbrament mitlub; u jekk dawk ic-cirkostanzi juru li l-inkwilin kellu ragun ma jkunx puntwal fil-hals tal-kera, u ma kienx semplici moruz fis-sens ordinarju tal-kelma, it-talbatal-lokatur ghall-izgumbrament tal-inkwilin ma tkunx ta' min jilqaghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info