Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section , Page 264

Judgement Details


Date
22/10/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
A.I.C. JOSEPH BARABARA ET. vs CARMELO MALLIA NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"WAR DAMAGE COMMISSION" - APPELL - ART. 960 TAL-KAP. 15 - KJAMATA FIL-KAWZA
Summary
Il-War Damage Commission" hija korp amministrattiv; izda ghandha karattru "quasi-judiccial". Ghaldaqstant il-procediment ta' appell quddiem il-Qorti tal-Appell tal-Maesta' Taghha r-Regina mid-decizjonijiet ta' dik il-Kummissjoni huw atrattazzjoni ta' kawza fit-tieni istanza; u ghalhekk ukoll, f'dakil-procediment ma' jistax jigi adottat il-provvediment tal-kjamata fil-kawza, ghax il-ligi ssemmi dan l-istitut biss kwantu ghall-ewwel istanza. Jekk imbaghad fil-kwistjoni li tigi quddiem il-Qortital-Appell tal-Maesta' Taghha r-Regina jkun xieraq li l-kwistjoni tigi deciza fil-prezenza ta' persuni ohra, jehtieg li jigu konciljati dik id-dispozizzjoni li tillimita l-kjamata fil-kawza ghall-ewwel istanza mal-gustizzja u espedjenza tal-prezenza fil-kawza ta' dawk il-persuni ; u ghalhekk huwa l-kaz li tigi annullata d-decizjoni tal-War Damage Commission, u li l-process jigi rinvijat lil dik il-Kumissjoni, biex din tikkunsidra l-kwistjoni mill- gdid u tiddecidiha wara li tkun semghet anki lil dawk il-persuni l-ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info