Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section 1, Page 69

Judgement Details


Date
09/03/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
A.I.O. GIUSEPPE BARBARA ET (*) vs CARMELO MALLIA NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"WAR DAMAGE COMMISSION" - APPELL - KWISTJONI TA' DRITT
Summary
Il-"War Damage Commission" hija korp kwazi-gudizzjali, li jaghti decizjonijeit, bhala regola, finali; izda meta taqta` kwistjonijiet ta` punt ta` ligi, id-decizjoni taghha fuq dik il-kwistjoni hija appellabbli; u ghalhekk hu logiku u naturali illi d-decizjoijiet ta` dik il-Kummissjoni ghandhom ikunmotivati b'mod intelligibbli u foramli, sabiex wiehed jista` jara jekk ikunx gie deciz esplicitament, jew almenu implicitament, xi punt ta` ligi li jaghti lok ghall-appell. Il-kwistjonijekk, meta jkunu saru u thallsu xi xoghlijiet qabel it-tiswija u rikostruzzjoni generali ta` fond biex ghall-mument tigi rimedjata b'xi mod il-hsara, hemmx lok ghal hlas mill-gdid meta ssir ir-rikostruzzjoni u tiswija generali tal-fodn u dawk ix-xogholijiet ikollhom bzonn jigu ripetuti, hija kwistjoni ta` dritt,u mhux ta` fatt. U ghalehkkk minn deizjoni fuq punt simili hemm dritt ghall-appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info