Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section , Page 258

Judgement Details


Date
10/08/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
FLORES JOSEPH, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI ALBERT V.
Parties
CARMELA MANGION PR. ET NE vs PAOLO MANGION
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - CITAZZJONI - DIKJARAZZJONI - KAWZALI - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA" - MARA
Summary
Mhux lecitu li l-kawzali fic-citazzjoni tigi mibdula, fil-Qrati Superjuri; u jekk il-Qorti tiddeciedi fuq il-kawzali diversa, id-decizjoni taghha tkun "extra petita". Il-Qorti ghandha toqghod ghat-termini tad-domanda; u s-sentenza ghandha tkun konformi ghad-domanda. Id-dikjarazzjoni li takkompanja c-citazzjoni, ghalkemm hija haga wahda mac-citazzjoni, ma tistax tissostitwixxi, izzid jew sostanzjalment tissupplementa nuqqas dwar l-oggett u r-raguni tat-talba. Ghaldaqstant, jekk mara tagixxikontra zewgha ghall-alimenti fuq il-motiv li zewgha abbanduna fl-indigenza lilha u lill-uliedha, u din il-kawzali ma tirrizultax, dik il-mara ma tistax issostni t-talba taghha fuq l-istess citazzjonifuq il-motiv li hija kienet kostretta tabbanduna d-dar konjugali minabba trattamenti hazin ta' zewgha; u dan avvolja fid-dikjarazzjoni hija tkun esponiet fatti li jikkonducu ghal din il-kawzali, u avvolja jkun jidher li hija riedet tfisser haga u fic-citazzjoni esprimiet ohra; ghax il-Qorti ghandhatoqghod ghal dak li jitnizzel fic-citazzjoni, u mhux ghal dak li kien fil-hsieb ta' min ghamel il-kawza. Jekk it-talba ma tirrizultax fondata fuq il-kawzali espressa fic-citazzjoni, imma jista' jirrizulta dritt iehor ghal-kawzali, diversa, il-Qorti ghandha tillibera "ab observantia".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info