Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section 1, Page 183

Judgement Details


Date
25/05/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
FRANCES SAMMUT NE. vs BICE VASSALLO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - BOARD TAL-KERA - DESTINAZZJONI TAL-FOND - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI
Summary
Sentenza tal-Board tal-Kera li tirritjeni li fond huwa fl-istess hin hanut u dar tal-abitazzjoni, ughalhekk jippartecipa minn natura tat-tnejn, hija appellabbli; ghax tirrizolvi l-kwistjoni jekk fondjistghax fl-istess hin jitqies bhala fond kummercjali u bhala dar tal-abitazzjoni - li hija kwistjoni ta' dritt. Ghall-finijiet tad-dispozizzjonijiet kontenuti fil-Kap. 109, id-destinazzjoni il-fondghandha tkun wahda, li ghandha tigi dezunta mid-destinazzjoni principali u preponderanti ghalfejn il-post ikun gie mikri. Jekk in bazi ghar-rizultanzi processwali jidher li d-destinazzjoni principali u preponderanti tal-fond hija dik tal-abitazzjoni, allura dan ghandu jitqies bhala dar tal-abitazzjoni; u ghalhekk l-inkwilin ma jiddekodix mill-lokazzjoni billi, fil-waqt li jkun baqa' jabita fil-fond, huwa jkun issulloka parti mill-istess fond lil hadd iehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info