Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section 1, Page 34

Judgement Details


Date
30/01/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIOVANNA CARUANA vs LUCY DAVIES ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 49(3) U 506 (1) U (2) TAL-KODICI CIVILI - INTERKJUZURA TAL-FOND - PASSAGG - SERVITU'
Summary
Is-servitu` ta` passagg hi servitu` diskoninwa, li tista` biss tigi stabbilita bis-sahha ta` titolu,u mhux ta` preskrizzjoni , hlief meta l-fond ikun interkjuz, jigifieri ma jkollux hrug iehor fuq it-triq publika' f'liema kaz, l-istess servitu` kun tista` tigi akkwistata bil-preskrizzjoni ta` tletin sena. Gahll-interkjuzura tal-fond hu ekwiprat il-kaz meta, ghalkemm il-fond ikollu passagg ghal fuq it-triq publika, dan il-passagg joffri diffikulta`, jew ikun perikoluz. Imma l-kumdita` ma taghtix lok ghad-dritt ta` passagg necessarju. Rekwizit essenzjli tad-dritt ta` passagg necessarju huwal-interkjuzura assoluta, jew almenu dik relattiva tal-fond; u ghahekk jekkil-fond ghandu passagg gaht-triq publika li, ghalkemm mhux komodu, lanqas ma hu eccessiv ghal min jghaddi minnu bir-ragel, majistax jingahd li dak il-fond huwa interkjuz u li gahndu dritt ta` passagg necessarju fuq ir-raba` ta` hadd iehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info