Referenza: Volum 40A (1956), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 211

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/05/1956
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J.
Partijiet
VINCENZO APAP vs COSTANTINO MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL - ARBITRAGG - ART. 229 (1) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DOKUMENTI - IMPUNJAZZJONI - PROVA
Fil-Qosor
Skond il-ligi, jekk diversi kwistjonijiet f'kawza jigu maqtugha b'sentenzi separati, jista' jsir appell minn kull wahda minn dawn is-sentenzi fiz-zmien li jmiss, li jibda jghaddi minn dak inhar li tinghata l-ahhar sentenza; basta li f'dan l-appell; jew jista jsir appell ghalih wahdu minn kull sentenza separatament. Ghaldaqstant l-appellant hu in perfetta regola jekk wara li inghatat l-ahhar sentenza fil-kawza, huwa jkun jappella minn sentenza moghtija qabel fl-istess kawza, jekk fin-nota tal-appell tieghu huwa jkun semma espressament dik is-sentenza ta' qabel. Il-gudizzju ta' arbitru maghzul mill-partijiet ma jistghax jigi attakkat fuq supposta imperizja tal-arbitru; ghax meta huma ghazlupreventivament li joqghodu ghall-gudizzju ta' dak l-arbitru; ghax meta huma ghazlu preventivament ikkunsidraw dak il-gudizzju bhala insindakabbli, u b'hekk accettaw il-grad ta' kapacita' u efficjenzatal-arbitru. Kwindi dak il-gudizzju ma jistax jigi mpunjat hlief ghal ragunijiet li ghalihom jista' jigi annullat kuntratt jew lodo ta' arbitru. Mhix ammissibbli l-produzzjoni ta' dokumenti kontenenti l-gudizzju privat ta' terza persuna fuq l-opra li kellha tigi approvata jew disapprovata mill-arbitru. Kieku l-Qorti kellha bzonn, ghall-finijiet tal-prova, tal-gudizzju ta' terzi persuni, il-procedura kienet tkun dik li tisma dawk in-nies bhala xhieda regolari taht il-gurament. Dokument hekkprodott, ghalhekk ma ghandu ebda rilevanza guridika, ghax bhala prova ghall-finijiet tal-kawza ma jiswa xejn.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni