Reference: Volume 40A (1956), Part No. 1, Section 1, Page 5

Judgement Details


Date
16/01/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
JOSEPH L PAVE vs JOHN LEWIS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 234 TAL-KAP.15 - BOARD TAL-KERA - DAR KONJUGALI - DOMICILJU - EMIGRAZZJONI - INTERESS - LOKAZZJONI - MARA - RESIDENZA
Summary
Il-mara ta` l-inkwlin assenti minn Mlata ghandha nteress li tappella minn sentenza tal-Board tal-Kera li tkun ordnat kontra zewgha msiefer l-izgumbrament tieghu mid-daar kojugali, l i hija tkun qeghdatokkupa fl-assenza tieghu. Liema appell hija tista` taghmlu f'isimha propju. Huwa veru li min isiefer bhala emigrant imur fil-pajjiz fejn jemigra biex jibqa` hemm permanentement jew ghal zmien twil, u illi mhux prezumbbli li jzomm post hawn Malta biex imur joqghod fih jekk u meta jerga` lura; imma dan mhux applikazbbli gahll-kaz ta` dar konjugali abitat min mart emigrant li ghadha ma ddecedietxjekk tistabbilixxix ruhha barra minn Malta jew le. F'kaz simili mhux accettabbli l-argumetn li, ghax l-inkwlin emigra, ma ghadux aktar dritt ghall-konduzzjoni tal-post, u martu, bhala li hi obligatussegwih, hi ghalhekk intruza fil-fond. Din mhix kwistjoni ta` domicilju, volontarju jew necessarju, imma ta` residenza fis-sens materjali tal-kelma. B'mod li, jekk ir-ragel jemigra wahu, sija pure"animo non redeundi", u jhalli lill-martu fid-dar konjugali li taghha hu l-inkwilin, is-sid ma ghandux dritt jikkunsidra l-lokazzjoni terminata u johrog mill-fond lill-mara u l-familja ta` dak l-emigrant
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info