Reference: Volume 45B (1961), Part No. 1, Section , Page 347

Judgement Details


Date
06/11/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ANTHONY CASSAR ET vs ERIC JAMES THOMPSON NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 358, 1484 U 1397 TAL-KODICI CIVILI - AVVJAMENT - BEJGH - ESPROPRIJAZZJONI - IMGHAX
Summary
Min jitlef l-avvjament inerenti ghal fond li jigi esproprijat u minhabba dik l-esproprijat u minhabba dik l-esproprijzzjoni ghandu dritt ghal indennizz gust bis-sahha tal-principju generali illi haddma jista jigi mgieghel jitlaq minn idejh il-proprjeta' tieghu hlief bi hlas ta' interdizz gust. Ir-regola illi l-imghax fuq kreditu ta' natura civili ma jibdiex jghaddi hlief minn meta ssir il-likwidazzjoni u l-interpelazzjoni ghall-hlas b'att gudizzjarju, anki fil-kaz ta' danni konsistenti fid-dewmien tal-hlas ta' flus, issib eccezzjoni fil-kaz ta' bejgh ta' oggett fruttiferu, fejn il-venditur imghax fuq il-prezz mill-gurnata tal-bejgh, meta l-hlas tal-prezz ma jsirx dak inhar stess tal-bejgh;u ghalekk, billi l-esproprijazzjoni hija ekwiparata hal bejgh forzus, u l-bejgh huwa perfett mallibejn il-partijiet isir il-ftehim fuq il-haga u fuq il-prezz, l-esproprijat jakkwista dritt ghall-imghax fuq is-somma tal-indenniz minn dak inhar li tigi bi ftehim stabbilita s-somma dovuta sa dak inhar illi l-istess somma tigi effettivament imhallsa lill-esproprijat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info