Reference: Volume 45B (1961), Part No. 1, Section 1, Page 250

Judgement Details


Date
26/06/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE DALLI ET. vs MICHAEL ATTARD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - DOLO - NOMINA TA' PERIT - PROVI - REXISSJONI - ZBALL
Summary
F'kawza fejn tintalab ir-rexissjoni ta' kuntratt ta' transazzjoni minhabba dolo jew zball, u li tkuntinvolvi azjenda kummercjali, ma jistghux jigi ragjonevolment negat illi l-valutazzjoni tal-azjenda"de qua" tista', fic-cirkustanzi kongruwi, tkun element mhux traskurabbli relattivament ghall-kawzali ta' vjolenza u dolo, jew tal-izball li fih hu allegat li gie ndott min jagixxi ghar-rexissjoni.L-element tal-valur veru tal-azjenda jista' jinfluwixxi sensibbilment fl-indagini tal-allegat agir dolus, u jista', bla pregudizzju ta' kull kwistjoni ohra, ikun fattur ta' importanza fil-kawzali tal-vjolenza u tad-dolo u tal-izball konsegwenti. Ghaldaqstant, mhix censurabbli n-nomina ta' perit mill-Ewwel Qorti biex jistma l-valur tal-azjenda "de qua" f'kawza simili; u dan apparti milli l-Qorti tal-Appell, hlief f'kazijiet eccezzjonali, mhix solita timmiskja ruhha fl-ezercizzju tad-diskrettivatal-Ewwel Qorti fl-ordinament tal-provi. F'kawza simili, mhux talli ma hemmx ragunijiet kuntrarji ghan-nomina ta' perit, imma anki dik in-nomina tidher "prima facie" opportuna.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info