Reference: Volume 45B (1961), Part No. 1, Section , Page 313

Judgement Details


Date
16/10/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GASTON TANTI BELLOTTI ET vs PUBLIUS DE BRINCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - DESTINAZZJONI TAL-FOND - LOKAZZJONI
Summary
Jekk fond mikri bhala garage jigi wzat bhala store minghajr il-permess tas-sid, ikun hemm kambjamenttad-destinazzjoni tal-fond li tintitola lis-sid, jitlob ir-ripreza ta' pussess tal-istess fond. Is-semplici deskrizzjoni tal-fond mhix konkluzivaa tal-uzu li ghalih il-fond ikun gie mikri; imma kollox jiddependi mic-cirkustanzi u mill-intenzjoni tal-partijiet. B'mod illi jekk il-fond jissemma bhala garage, mhux necessarjament ghandu jitqies li gie mikri bhala garage sempliciment ghax fil-kirjajissejjah hekk, imma ghandu jitqies garage ghax ic-cirkostanzi juru, u l-hsieb tal-partijiet kien li l-fond jinkera bhala tali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info