Reference: Volume 45B (1961), Part No. 1, Section 1, Page 379

Judgement Details


Date
27/11/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CARMELA SCIBERRAS vs VINCENZO VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 256 U 251 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DELEGAZZJONI - EZEKUZZJONI TA' KUNTRATT - PRESKRIZZJONI - RENDIKONT
Summary
Min jaccetta d-delegazzjoni li jhallas, bil-prezz li jzomm ghandu tal-bejgh ta' stabili li hu jkun xtara, id-djun ipotekarji tal-venditur, hu obligat jirrendi kont lill-venditur ta' kif nefaq dik is-somma u x'bilanc baqaghlu f'idejh, jekk baqghalu. Il-preskrizzjoni tal-azzjoni tal-venditur ghal danir-rendikont hija ta' hames snin minn meta tispicca l-amministrazzjoni tax-xerrej delegat; u ghalhekk din il-preskrizzjoni ma tibdiex tiddekorri sakemm huwa ma jkunx adempixxa dik id-delegazzjoni. Jekk ikunu ghaddew aktar minn tliet snin minn meta sar il-kuntratt li fih saret id-delegazzjoni, ma hix mehtiega l-awtorizzazzjoni tal-Qorti biex il-venditur jagixxi ghal dan ir-rendikont.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info