Reference: Volume 45B (1961), Part No. 1, Section 1, Page 369

Judgement Details


Date
17/11/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE CARABOTT vs ANTONIO BUGEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 46 U 749(A) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - KOMPETENZA - VALUR
Summary
Il-gurisdizzjoni tal-Qorti Civili tal-Magistrati ta' Malta hija limitata ghall-pretensjonijiet li majaccedux £10 fl-ammont taghhom. Imma, meta t-talba hija ghall-hlas ta' somma determinata, il-valurtal-oggett fil-kawza hu determinat minn dik it-talba. Ghaldaqstant, jekk l-attur jitlob somma determinata li teccedi £10 ghal kawzali wahda u kontra persuna wahda, il-valur jeccedi l-£10, u kompetenti biex jiehu konjizzjoni ta' dik it-talba huwa t-tribunal superjuri. Il-fatt li mir-rizultanzi tal-provi fis-smiegh tal-kawza jista' jinstab li d-dritt tal-attur fil-fatt kien limitat ghal somma icken ma jalterax il-kompetenza; imma jista' biss jinfluwixxi fuq il-kap tal-ispejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info