Referenza: Volum 45B (1961), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 290

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/10/1961
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., MAMO ANTHONY J.
Partijiet
ANGLU AQUILINA vs JOSEPH BARTOLO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 255, 352, 313, 326 U 327 TAL-PROCEDURA CIVILI - AVVISI - EZEKUZZJONI TA' SENTENZA - KONSENJATARJU - MANDAT TA' ELEVAZZJONI - PROCEDURA - SUBASTA
Fil-Qosor
Malli l-kreditur li jottjeni sentenza ta' kanonizzazzjoni ta' krediiiiitu tieghu jottjeni l-hrug ta'mandat ta' elevazzjoni kontra d-debitur in ezekuzzjoni ta' dik is-sentenza, u mbghad jipprosegwi dak il-mandat bil-prezentata ta' rikors ghall-bejgh gudizzjarju tal-oggetti maqbudin b'dak il-mandat,huwa jkun beda l-procedura tal-ezekuzzjoni tas-sentenza; u din l-ezekuzzjoni mibdija fit-terminu ,tista' tkompli miexja u tiehu l-effett taghha, avolja jghaddu aktar minn tliet snin mid-data tas-sentenza, jekk ma jkunx hemm xi raguni legali li minhabba fiha dik il-procedura ma tkunx tista' titkompla. Ghalaqstant, jekk il-konsenjarju kostitwit bil-mandat jigi azzjonat biex jipprezenta l-oggettifdati lilu biex jigu mibjugha fis-subasta, huwa ma jistghax jeccepixxi b'success illi u ma ghadux aktar responsabbli ghal dawk l-oggetti ghaliex ghaddew aktar minn tliet snin mid-data tas-sentenza kontra d-debitur, u li ghalhekk it-talba kontra tieghu hija inammissibbli. Imma jekk il-kreditur ihalli s-subasta wieqfa ghal aktar minn sena, l-attijiet kollha tal-irkant isiru nulli. L-inazzjoni tal-kreditur ghal dan iz-zmien kollu tirrendi nulli l-attijiet kollha li jkunu saru, kompriz il-mandatta' elevazzjoni bhala l-ewwel att tal-process ezekuttiv. Jekk ma setghax jinnotiika lid-debitur ghax dan kien imsiefer, il-kreditur seta' liberament jitlob in-nomina ta' kuraturi biex jirraprezentawlid-debitur fil-procedura ezekuttiva. Il-fissazzjoni tal-gurnata ghall-bejgh gudizzjarju hija parti solenni mill-procedura; u dik il-gurnata, avzata lid-debitur u lill-konsenjatarju (jekk ikun hemm), u mgharrfa lill-publiku permezz tal-avvizi, ma tistghax titbiddel fuq semplici mozzjoni privata tal-ezekutant, ad insaputa ta' kulhadd u bla ebda ntervent tal-Qorti. Il-procedura tad-differimenti tas-subbasta b'din il-manjiera hija assolutament irregolari, u ma ghandha ebda bazi u validia' fill-ligi. Meta s-subbasta ma tistghax issir fil-gurnata fissata fl-ewwel lok mill-Qorti, id-differimentbil-fissazzjoni ta' gurnata ohra ghandu jigi wkoll ordnat mill-Qorti, u ghandhom jinhargu avvizi godda ghar-rigward tal-gurnata hekk sostitwita. Ladarba jigu rezi nulli l-attijiet tas-subasta minhabba dan id-dekors ta' zmien, u jsir null ukoll il-mandat ta' elevazzjoni ottenut mill-kreditur, ir-responsabbilta' tal-konsenjatarju kostitwit b'dak il-mandat tispicca wkoll, u huwa ma jibqghax tenut lijipprezenta l-oggetti elevati bl-istess mandat biex jigu mibjugha bl-irkant tal-Qorti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni