Reference: Volume 73 (1989), Part No. 1, Section , Page 154

Judgement Details


Date
25/10/1989
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
FRANCIS ZAMMIT DIMECH ET NOE vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ASSOCJAZZJONI, LIBERTA' TA' - DIMOSTRAZZJONI - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - ESPRESSJONI, LIBERTA' TA' - KOSTITUZZJONI - KUMPENS XIERAQ - MEETING
Summary
Ir-rikorrent allega li gew miksura d-drittijiet fundamentali tieghu ta' assocjazzjoni u ta' espressjoni meta l-intimat cahadlu t-talba biex izomm dimostrazzjoni. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili cahdetit-talba tar-rikorrent. Il-Qorti Kostituzzjonali rrevokat, laqghat it-talba tar-rikorrent u rrinunzjat lill-Prim' Awla biex jigi llikwidat kumpens adekwat. Il-ligi tiddistingwi bejn dimostrazzjoniu meeting. Ghalbiex tinzamm dimostrazzjoni ma hemmx ghal fejn li jkun hemm il-permess tal-Kummissarju tal-Pulizija. Imma la darba l-permess intalab u gie mill-Kummissarju rrifjutat, dak ir-rifjut kien jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet fundamentali tar-rikorrenti, u cjoe' tad-drittijiet ta' assocjazzjoni u espressjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info