Reference: Volume 45B (1961), Part No. 1, Section 1, Page 1999

Judgement Details


Date
26/05/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
PAOLO GATT NE vs GIUSEPPE VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - BORD TAL-KERA - DATA TAL-ISKADENZA TAL-KIRI - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI - NULLITA' - SENTENZA
Summary
F'talba li biha s-sid jitlob li jigi awtorizzat jiehu lura taht idejh il-fond mikri lill-intimat, id-data ta` meta taghlaq il-lokazzjoni hija element sostanzjali tat-talba; u ghalhekk dik it-talba, minghajr dik l-indikazzjoni, hija nulla. Imma l-allegazzjoni tan-nullita` ta` dik it-talba quddiem il-Bord tal-Kera ma tfisserx illi s-sentenza tal-Bord, li akkordat l-izgumbrament tal-kerrej fuq talba simili, hija appellabbli, jekk il-kwistjoni tan-nullita` jew le tat-talba ma gietx solevata quddiem il-Bord u ebda decizjoni dwarha ma hemm fis-sentenza tal-Bord. Nullita` ritwali simili tat-talba,per se`, ma ggibx in-nullita` tas-sentenza. Bil-fatt li l-Bord jordna l-izgumbrament tal-kerrej f'kaz simili ma jigix illi l-Bord xolja rilokazzjoni li tkun inkorso, izda biss impedixxa li wara t-tmien taghha ssir rilokazzjoni ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info