Reference: Volume 45B (1961), Part No. 1, Section 1, Page 186

Judgement Details


Date
19/05/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
FILIPPO BALZAN ET vs PAOLO CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ILMA - TQASSIM GHALL-BZONNIJIET TAR-RABA` - UZU LOKALI
Summary
Fis-sistema legislattiv malti, minbarra xi dispozizzjonijiet generali fil-Kodici Civili, ma kien hemm qatt il-kompilazzjoni ta` normi appoziti biex jirregolaw kwistjonjiet dwar l-uzu u r-ripatizzjonital-ilma, gahd li dan huwa element principalissimu tal-fekondita` tar-raba`. Fl-uzi lokali jidher li hemm certa ncertezza, u illi t-tendenza lokali hija illi bejn l-utenti tal-ilma jkun hemm ftehim li jirrispekkja c-cirkustanzi partikulari ta` kull kaz. Jekk bejn l-interessatijkun sar ftehim dwardan l-uzu u tqassim tal-ilma, likellu jibqa` jsehh sakemm l-proporzjonijiet ta` kompartecipazzjoni fir-raba` ma jkunux ibiddlu, dak il-ftehim certament mhuwiex immutabbli; ghax hekk jitbiddlu dawk il-kwoti ta` kompartecitazzjoni, il-ftehim ma jibqghax vinkolanti. Imma ladarba dak kien ftehim konsenswali, wiehed ghandu jipprezumi illi dak kien rangament indikattiv ta` distribuzzjoni ekwitattiva ghall-vantagg rispettiv reciproku; u tigi logika l-konsegwenza li t-tribunal ma ghandux ikun facli lijvarja dik ir-ripartizzjoni konsenswali, ammennokke` ma jirrikorrux xi ragunijiet sufficjentement serji li jiskwotu l-bazi ta` dak l-arrangament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info