Reference: Volume 45B (1961), Part No. 1, Section 1, Page 263

Judgement Details


Date
30/06/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
NOBBLI BARUNISSA FILOMENA MARIA SIVE PHYLLIS DE PIRO D'AMICO INGUANEZ vs LEWIS CAMILLERI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1313, 1327 U 1331 TAL-KODICI CIVILI - AWTORIZZAZZJONI TAL-QORTI - AZZJONI DOTALI - BEJGH JEW KONCESSJONI ENFITEWTIKA TA' FOND DOTALI - DOTA - NULLITA'
Summary
Kuntratt li bih jigi mibjugh jew moghti b'cens, u hekk aljenat, fond dotali, huwa annullabbli jekk ikun sar minghajr awtorizzazzjoni tal-Qorti kompetenti, avvolja l-aljenazzjoni tkun saret mill-mara umir-ragel flimkien. Ghall-kostitutuzzjoni tad-dota ma jidherx illi l-ligi tezigi xi forma ta' kliem sagramentali; bizzejjed jirrizulta mill-kontest tal-kuntratt nuzjali u mill-intenzjoni tal-partijiet li l-fond ikun qieghed jigi apportat mill-mara lir-ragel b'titolu ta' dota. Izda l-azzjoni ghall-impunjazzjoni tal-kuntratt tal-aljenazzjoni minhabba nuqqas ta' awtorizzazzjoni tal-Qorti kompetenti bhala li hija azzjoni dotali, tista' tigi, fil-kors taz-zwieg, ezercitata mir-ragel biss; il-maratista' tezercitaha wara x-xoljiment taz-zwieg, jew jekk ikun hemm separazzjoni tal-beni. In kwantuezercitata mill-mara fil-kors taz-zwieg, dik l-azzjoni hija irrita.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info