Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section , Page 113

Judgement Details


Date
25/04/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GRAZIA MANGION vs ANTONIO MIFSUD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"AGRICULTURAL LEASES (RESRICTION OF RENT) REGULATIONS, 1943" - BENEFIKATI AGRIKOLI - BOARD TAL-QBEJJEL - GURISDIZZJONI - LOKAZZJONI
Summary
Il-Bord tal-Qbejjel, imwaqqaf bl-"agricultural leases (Restriction of Rent) Regulations" tal-1943,jezercita funzjonijiet gudizzjarji, u d-decizjonijiet tieghu huma ekwiparabbli ghad-decizjonijiet tal-Qrati ordinarji. Jekk id-decizjoni ta' dak il-Board kienet fil-limiti tal-gurisdizzjoni tieghu, allura dik id-decizjoni tikkostitwixxi gudikat, u l-partijiet ma jistghux imorru konra taghha. Il-Board tal-Qbejjel jista' jimponi lis-sid xi kondizzjoni meta jakkorda t-talba tieghu ghall-izgumbrament tal-gabillott mir-raba' mqabbel ghandu, bhal ma hi dik li jhallas lill-gabillott il-benefikati lidan ikun ser ihalli fir-raba' li minnu huwa jkun kostrett johrog. L-impozizzjoni ta' kondizzjoni simili hija fil-gurisdizzjoni tal-Board; u s-sid ma jistghax jakkolji d-decizjoni tal-Board in kwantuakkordatlu l-izgumbrament tal-gabillott u jirripudjaha in kwantu mponietlu xi kondizzjoni bhal dik li jhallas il-gabillott tal-benefikati. U billi d-decizjonijiet ta' dak il-Board ma hemmx qppell minnhom, ladarba d-decizjoni tkun taqa' fil-gurisprudenza tal-Board, il-meritu taghha mhux ulterjormentsindakabbli, u dik id-decizjoni tifforma gudikat li jorbot lill-partijiet kienu x'kienu l-pattijiettal-lokazzjoni. B'mod illi, jekk il-Board jimponi lis-sid l-obligu li jhallas il-gabillott tal-benefikati, is-sid ghandu jhallas dawn il-benefikati anki jekk skond il-pattijiet lokatizji l-istess mahemmx lok ghall-hlas taghhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info