Reference: Volume 79 (1995), Part No. 3, Section , Page 1163

Judgement Details


Date
17/01/1995
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
KARMENU LIA ET vs ANTHONY LIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DONAZZJONI - PRODUZZJONI TA' PROVI
Summary
It-talba ghall-esibizzjoni ta' dokumenti tista' ssir f'kull waqt tal-kawza sakemm il-provi jkunu ghadhom jistghu jingiebu. Wara l-gheluq tas-smigh tal-kawza ma jistghux jingiebu provi ohra hlief ghalraguni tajba u bil-permess tal-Qorti. Wiehed mill-elementi necessarji ghall-kuntratt ta' donazzjoni huwa dak ta' l-animus donandi. Skond il-ligi l-kuntratt ta' donazzjoni huwa null jekk m'hemmx bzonn att pubbliku. B'danakollu, m'hemmx bzonn att pubbliku f'kaz ta' rigali li jinghataw minn id ghalid ta' flus jew ta' hwejjeg, mobbli korporali jew ta' titolu ghall-portatur jekk is-somma jew il-valur taghhom ikun zghir meta jitqies il-kondizzjonijiet tal-persuna u cirkostanzi ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info