Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section 1, Page 262

Judgement Details


Date
28/10/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
DAVID EBEJER vs JOSEPH GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI - MOROZITA' FIL-HLAS TAL-KERA
Summary
Fil-kaz ta' kirja ghal zmien determinat, bil-ftehim espress illi, wara li jiskadi dak iz-zmien, il-kirja tiggedded minn sena ghal ohra, jekk ma jkunx hemm xi manifestazzjoni kuntrarja ta' volonta' daparti tal-lokatur jew tal-kerrej, ma jkunx hemm rilokazzjoni tacita meta jaghlaq iz-zmien ohligatorja tal-kirja stabbilit fil-ftehim, u lanqas kull darba li l-lokazzjoni tiggedded minn sena ghal ohra,imma jkun hemm lokazzjoni wahda mill-bidu tal-kirja sakemm il-kerrej jibqa' jiddetjeni l-fond. Ghaldaqstant, jekk il-kerrej kien morus fil-hlas tal-kera fil-kors tal-kirja, il-"previous lease" li fiha ghandha tivverifika ruhha l-morozita' biex l-inkwilin jista' jigi zgumbrat minhabba dik il-morozita' mhix biss is-sena korrenti meta gie prezentat ir-rikors ghall-izgumbrament, imma z-zmien kollu tal-lokazzjoni kollha; ammenokke' fil-kaz partikulari ma jkunx hemm xi cirkustanzi li juru li s-sid irrinunzja ghad-dritt tieghu li jizgombra l-inkwilin minhabba l-morozita' tieghu fil-hlas tal-kera.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info