Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section 1, Page 258

Judgement Details


Date
17/10/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MARIA EGIZIA CASSOLA vs LOUIS CASSOLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALIMONIA LITIS" - SEPARAZZJONI PERSONALI
Summary
Hija gurisprudenza tradizzjonali tal-Qrati ta' Malta li fil-pendenza tal-kawza tas-separazzjoni personali tinghata lill-mara l-"alimonia litis", biex hija tkun tista' tkompli l-kawza, billi r-ragel, bhala kap tal-komunjoni, ikollu f'idejh il-gid komuni. Din hija limitata ghal dak l-import li l-Qorti tirritjeni necessarju biex il-mara tista' tiddefendi ruhha adegwatament; fis-sens illi ma ghandhiex tikkomprendi l-import kollu tal-ispejjez gudizzjarji li, meta tispicca l-kawza, il-mara jkollha taghti lir-registratur, lid-difensur u lix-xhieda, imma ghandha tkun cirkoskritta ghal dak li hu strettament mehtieg.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info