Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section 1, Page 275

Judgement Details


Date
31/10/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MARIANNA FENECH ET. vs CARMELO BORG ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART.679 TAL-PROCEDURA CIVILI - PROVI - XHIEDA
Summary
Jekk wahda mill-partijiet f'kawza titlob li tipproduci xhud u l-Qorti tichad it-talbam u l-Qorti tal-Appell, fuq appell ta' dik il-parti minn dak id-digriet ta' rigett tat-talba, tikkonferma l-istessdigriet, din il-konferma ma torbotx lill-Qorti tal-Appell talment illi, jekk il-kawza mbghad tigi appellata, u fl-appell terga ssir it-talba ghall-produzzjoni ta' dak l-istess xhed, il-Qorti tal-Appell ma tkunx tista' tippermetti l-produzzjoni ta' dak ix-xhud billi tkun ikkonfermat id-digriet tal-Ewwel Qorti li kien cahad it-talba ghall-produzzjoni ta' dak ix-xhud. Ghax il-kawza fil-meritu tkun allura quddiem il-Qorti tal-Appell, u din mhix necessarjament marbuta bid-diskrezzjoni wzata mill-Ewwel Qorti, u tista' tuza d-diskrezzjoni taghha stess skond kif jidhrilha sewwa ghall-konvinciment morali taghha. U hekk gara f'dan il-kaz, fejn wahda mill-partijiet talbet li tipproduci xhud li ma kienetx ipproduciet quddiem il-perit, u l-Qorti cahdet it-talba taghha; dik il-parti appellat mid-digriet tar-rigett, u l-Qorti tal-Appell ikkonfermat dak id-digriet. Wara li nqatghet il-kawza s-sentenza giet appellata, u fl-appell saret mill-gdid talba biex jinstema dak l-istess xhud; u l-Qorti; tal-Appell ammettiet il-produzzjoni tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info