Reference: Volume 73 (1989), Part No. 1, Section , Page 145

Judgement Details


Date
13/10/1989
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
HERRERA JOSEPH A., SCICLUNA CARMELO, MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
DAVID SMITH vs SEGRETARJU TAD-DJAR U KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - LEGITTIMU - ORDNI TA' REKWISIZZJONI - PROPRJETA' - PUSSESS - SEGRETARJU TAD-DJAR - TRATTAMENT INUMAN U DEGREDANTI - ZGUMBRAMENT
Summary
Ir-rikorrent kien gie zgumbrat mill-intimat minn dar li kien okkupa illegalment. Ir-rikorrent allega li b'hekk huwa gie assoggettat ghal trattament inuman jew degradanti u li gie pprivat mid-dritt tieghu ghall-propjeta'. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talba tar-rikorrent. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Ir-rikorrent ma kienx il-legittimu possessur tal-fond in kwistjoni. Hu kienokkupa l-fond illegalment u klandestinament, ghalhekk ma setax jilmenta mill-ksur tad-drittijiet fundamentali fuq imsemmija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info