Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section 1, Page 293

Judgement Details


Date
07/11/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ONOR. PROF. JOHN J. CREMONA, B.A., LL.D., D.LITT. (ROME). B.A. HONS (LOND.), PH.D. (LOND.), F.R.HIST. F. NE. vs NUTAR EMMANUELE AGIUS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART.133(2) TAL-KAP. 92 - ART.5 TAL-KAP. 2 - MANOMORTA - NUTAR - QORTI TA' REVIZJONI TA' L-ATTIJIET NOTARILI
Summary
Ghalkemm l-Ligi dwar il-Manomorta tikkommina, fost konsegwenzi ohra, is-sospensjoni tan-nutar mill-ezercizzju tal-professjoni tieghu, meta nutar jircievi att ta' akkwist ta' art jew bini minn knisja jew istitut ... jew religjuz, u jonqos li jibghat lill-Attorney General certifikat ta' dak it-trasferiment bid-dettalji u fiz-zmien li trid dik il-ligi, din id-dispozizzjoni ta' dik il-Ligi ma ghadiexissehh; ghaliex giet revokata, ghal dak li jirrigwarda s-sospensjoni tan-nutar, mill-Ordinanza dwaril-Professjoni Notarili. U ghalhekk il-Qorti tar-Revizjoni tal-Attijiet Notarili, meta kontra nutarli kkommetta dan in-nuqqas applikat il-piena tal-ammenda preskritta mill-Ligi tan-Nutari, u mhux is-sospensjoni tieghu mill-ezercizzju tal-professjoni tieghu kif tippreskrivi l-Ligi dwar il-Manomorta, mhux biss kienet awtorizzata li taghmel hekk, imma ghamlet dak li legalment kienet obligata taghmel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info