Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section 1, Page 221

Judgement Details


Date
27/06/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MARIA FELICIA CREMONA ET. vs MICHELE ABELA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH - REXXISSJONI - SIMULAZZJONI
Summary
B'digriet tal-10 ta' Ottubru 1960 gie moghti permess kondizzjonali ghall-appell minn din is-sentenzalill-Maesta' Taghha r-Regina fil-Kunsill Privat; u b'digriet iehor tal-24 ta' Marzu 1961 gie moghtil-permess finali biex isir dak l-appell. Jekk il-partijiet f'kuntratt jikkonkjudu apparentement bejgh, li huma ma riedux, u fil-fatt ma kellhomx intenzjoni li jikkonkjudu kompro-vendita, imma riedubiss joholqu l-apparenza ta' bejgh, b'mod li l-apparenti bejjiegh ma riedx jisvesti ruhu mill-proprjeta' u lanqas l-apparenti xerrej ma ried jakkwista dik il-proprjeta', l-att li sar hu simulat u nterament fittizju bhala komprovendita; u t-talba ghar-rexissjoni ta' dak l-att ghandha tigi milqugha fl-assenza ta' ebda deduzzjoni u provi li verament kien kuntratt iehor. Ghaldaqstant, jekk il-parti l-ohra ma tallegax, u ma tippruvax, illi l-intenzjoni kienet li jsir kuntratt iehor, per ezempju donazzjoni, anzi tkompli tinsisti li l-kuntratt kien ta' bejgh, u l-provi juru li bejgh ma kienx hemm, allura s-simulazzjoni hi assoluta, u l-kuntratt ghandu jigi rexiss.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info