Referenza: Volum 44B (1960), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 77

Dettalji tas-Sentenza


Data
01/04/1960
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
CARMELA PULLICINO ET vs NUTAR OSCAR AZZOPARDI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 26 U 28 TAL-KAP. 92 - DANNI - ESEKUZZJONI - NUTAR - PERSONIFIKAZZJONI
Fil-Qosor
Il-ligi hi cara u kategorika filli tezigi illi n-nutar li jkun ser jippublika att ikun personalmentzgur mill-identita` tal-partijiet. Jekk dan ma jkunx il-kaz, allura l-uniku mod kontemplat mil-ligili bih huw jkun jista` jaccerta ruhu minn dik l-identita`, hu per mezz ta` zewg "fidem facientes" minnu maghrufa. Dan hu obligu preciz u gravi, imqieghed fuq in-nutar personalment, li ma jistghax jahrab minnu taht ebda pretest billi jistrieh fuq hadd iehor; u per mezz tieghu l-ligi tirrendi lin-nutar garanti tal-identita` tal-partijiet. U xejn ma jiswa li fil-prattika xi nutari ma josservawx dan l-obligu; gahx il-ligi ma titlef xejn mis-sahha taghha billi hafna jiksruha jew ma jaghtux kaz taghha. Gahldaqstant, jekk f'kuntratt ta` self tavvera ruhha l-personifikazzjoni tal-mutwartarju, billi minflok il-persuna li dehret hija dik li taghha jitnizzlu l-partikularitajiet fil-kuntraat relattiva ghall-persuna li kellha tideher, u minhabba f'din il-pesonifikazzjoni l-mutwant isofri dannu ghaxil-persuna li dehret u hadet il-flus mhix solvibbli, u l-mutwant ma ghandux mnejn jithallas minn ghand dik il-persuna, in-nutar hu responsabbli ghal dan id-dannu. Jekk jirrizulta li l-persuna li ghamlet il-personifikazzjoni hija insolvibbli, l-azzjoni tal-mutwant kontra n-nutar ghad-danni mhix inttempestiva, u mhuwiex il-kaz li -l-ewwel il-mutwant jipprova li dak li deher bhala mutwatarju huwa insolvibbli u li hu ma jistghax jithallas minn ghandu, imma ghandha tigi dikjarat r-responsabbilita`tan-nutar ghad-danni minghajr ma din il-kundanna tigi mhollija ghal metassir dik il-prova. Jek in-nutar jidhirlu, hu dmir tieghu li jipprova li l-mutwatarju li ghamel il-personifikazzjoni jista` jhallas. Din mhix kwistjoni ta` eskussjoni; imma b'analogija jista` jigi adottat il-principju generalistabbilit ghall-obligazzjonijiet sussidjarji fis-sens illi, fin-nuqqas ta` precendenti azzjoni kontra d-debitur principali, mhix ammissibbli din l-eccezzjoni kontra t-talba tal-kreditur gahll-hlas meta d-debitur principali hu notorjament insolvibbli, jew meta fl-istess gudizzju tista` tigi pruvata l-insolvenza tieghu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni