Referenza: Volum 44B (1960), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 69

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/03/1960
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
GIUSEPPE CASSAR vs MICHELE GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPOGG - ART. 445, 451, U 452 TAL-KAP. 23 - HAJT DIVIZORJU
Fil-Qosor
TAlba biex il-konvenut jigi kundannat ihallas lill-attur somma taç flus bhala hlas taç appogg ghax iku irrenda komuni l-hajt li jissepara z-zewg proprjetajiet taz-zewg kntendenti, tippostula necessajament illi l-hajt fil-kwistjoni ma kiens ga komuni, izda kien ta` proprjetaç esklusiva tal-attur, sakemm il-konvenut irrndieh komuni bl-uzu li ghamel minnu. Jekk il-fatti juru li originarjament, bejnl-art ossija ghalqa li fuqha bena l-konvenut u l-art ossija ghalqa li fuqha wara bena l-attur, kienhemm hajt tas-sejjiegh li kien imwaqqaç, imma li l-pedamenti tieghu kienu ghadhom jidhru, ul -konvenut, meta bena l-fond tieghu, waqqç dak li kien ghad hemm minn dak il-hajt u fuq l-istess pedamenti bna hajt iehor tas-sejjiegh, dak il-hajt gie jissepara l-gnien tal-bini li ghamel il-konvenut mill-ghalqa li kellu l-attur, u ghalhekk ma kien hemm xejn hazin li dak il-hajt kien tas-sejjiegh, jekk anki l-gholi tieghu kien regoalri. Jekk mbaghad bena l-attur, b'mod li l-hajt gie jifred il-bitha al-attur mill-gnien tal-konvenut, dak il-hajt seta jibqaç wkol tas-sejjoegh. Imma jekk l-attur, in segwitu, minn rajh, u minghajr il-kunsens tal-konvenut, waqqaç dak il-hajt tas-sejjiegh u floku tella hejat tal-kantun jew tal-"bricks", u bejn wiehed u iehor tal-istess gholi, u min dan il-hajt l-ahhar immsei l-konvenut ghamel uzu billi bena fuqu u ghollieh, ma jitax jinghad li hu rrenda komuni l-istess hajt. Ghax jekk l-hajt tas-sejjiegh mibni mill-konvenut kien esklusivament tieghu, l-attur ma setaç kellu ebd dritt li "motu propio" jesproprija lill-konvenut u jissostitwixxi lilu nnifsu ghaliehóu l-attur ma setghac, sempliciment billi jwaqqaç dak il-hajt u jibni iehor f'loku, jipppretendi illil-konvenut tilef kull dritt ta` proprjetaç eskluziza tieghu, u illi l-konvenut, biex seta` jaghmeluzu mill-hajt divizorju (biex jghollieh jew xort'ohra), kellu jakkwista l-komunjoni ta` dak il-hajtu jhallas taghha. Jek mbghad dak il-hajt tas-sejjiegh, gahhd li mibni mill-konvenut u bi spejjez tieghu, jitqies li kien ta` proprjeta` komuni, allura hu ugwalment car li anki l-hajt il-gdid, li ghall-gosti jew konvenjenza eighu, minn rajh, issostitwixxa ghalieh l-attur, gahndu jitqies li kien ukoll ta` proprjeta` komuni. Talvolta seta` kien hemm kwistjoni jekk il-konvenut kellux jikkontribwixxixi haga ghall-ispejjez maghmulin mill-attur; l-istess bhal ma seta` kien hemm kwistjoni jekk l-attur kellux jikkontribwixxi ghall-ispejjez maghmulin qabel mill-konvenut fil-bini talhajt tas-sejjieghIzda zgur li l-konvenut ma kellu ebda bzonn li jirrendi komun; l-hajt il-gdid, li bhala proprjeta`ga kellu l-komunjoni teighu; appuntu ghaliex dan il-hajt il-gdid, sostitwit ghall-hajt il-qadim, kien ga komuni, u l-knvenut seta` jghollieh, ubiex jgholieh ihottu u jerga jibnieh, a spejjez tieghu.Taht dawn il-kontingenti ma tistax tiegi sostnuta talba biex il-konvenut ihallas lill-attur somma talli rrenda komuni l-hajt.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni