Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section 1, Page 185

Judgement Details


Date
24/06/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CRISTINO ZAHRA vs RAYMOND G. ASHLEY
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"LAST OPPORTUNITY" - DANNI - KOLLIZJONI - NEGLIGENZA KONTRIBUTORJA
Summary
IL-fatt li wiehed, waqt li kien isuq karrozza, kien in parti kagun ta' kollizjoni li grat ma' karrozza ohra, jirrendieh responsabbli ghal parti tal-hsara derivanti mill-kollizjoni minhabba htija kontributorja. Ghalkemm id-driver wiehed jippretendi li l-htija kollha tla-kollizjoni ghandha taqa' fuqid-driver l-iehor, billi jallega li l-ahhar negligenza kienet tad-driver l-iehor u li dan kellu l-"last opportunity" li jevita l-kollizjoni, hija dejjem kwistjoni ta' fatt min tassew ikkaguna l-hsarau, jekk iz-zewg partijiet kienu fi htija, f'liema proporzjon ghandha tinqasam il-hsara. Il-kwistjoni jekk kienx hemm "contributory negligence" ma tistghax tigi deciza fuq supposti principji aprijoristici, jew regoli fissi, izda skond principji ta' sens komun; ghad li, bla dubju, meta tista' tingibed linja cara ta' demarkazzjoni, in-negligenza posterjuri hi l-unika wahda li ghandha tigi kunsidrata. Jekk il-Qorti tal-Ewwel Grad tkun uzat id-diskrezzjoni taghha fl-allokazzjoni tal-hsara a kariguta' driver wiehed u l-iehor, il-Qorti tal-Appell, bhala regola, ma tiddisturbax dik id-diskrezzjoni;biex id-diskrezzjoni wzata mill-Ewwel Qorti tigi disturbata, jehtieg li jkun jifher car illi hemm motivi ta' certa gravita'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info