Reference: Volume 44B (1060), Part No. 1, Section 1, Page 105

Judgement Details


Date
22/04/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., MAMO ANTHONY J., HARDING WILLIAM
Parties
ANNA DISO vs FRANCIS ZAHRA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"BARMAID" - AGENTI TAL-KUMMERCJANT - ART. 641 (A) TAL-KODICI TAL-KUMMERC - KOMPETENZA - LOKAZZJONI D'OPERA - SELF
Summary
L-azzjonijiet kontra agenti jew pesuni ohra nkarigati minn kummercjant u subalterni taghhom ghall-operazzjonijiet maghmulin fil-kors ordinarju tal-kmmerc tal-principal taghhhom, u l-azzjonijiet ta` dawk imsemmija l-ewwel kontra l-prinicapl, huma materja tal-Qorti tal-Kummerc. Din id-dipozizzjoni tikkontempla l-kaz ta` azzjonijiet kontra agenti, kommessi tan-negozju u subalterni taghhom, ghall-fatti biss tal-kummerc tan-neguzjant li ghalieh huma addetti; u tapplika ghal dawk il-persuni li jaghmlu attijiet guridici "in rapprezentanza tal-kummercjant". Ghaldaqstant , azzjoni ta` kummercjnat kontra persuna li mpjegat ruhha mieghu bhala "barmaid" ghar-restituzzjoni ta` slf li huwa aghmlilha, uli hija kellha troddlu ftit ftit mis-salarju taghha, hija ta` kompetenza civili, jekk dik il-"barmaid" kellha l-inkombenza biss li tkompli man-nies u ma kellha x'taqsam xejn mal-flus u max-xoghol tal-principal. Ir-relazzjoni bejn dik il-"barmaid" l-principal kienet semplici lokazzjoni d'opera, lifir-rigward tal-"barmaid" kienet relazzjoni ta` natura prettament civili. Il-fatt li l-hlas lura tas-self kllu jsir b'deduzzjonijiet mis-salarju ma jbiddelx in-natura ta` dan il-kuntratt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info