Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section 1, Page 65

Judgement Details


Date
25/03/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MARIA DOLORES PALMIER vs CHARLES HERBERT GEORGE BIGGERSTAFF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMODATION" - APPELL - BOARD TAL-KERA - FAMILJA - KUNJATA - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI
Summary
Meta l-Board tal-Kera, biex jiddeceidi jekk il-fond offert bhala "alternative accomodation" huwiex "suitable" jew le ghall-intimat, ikun ha in konsiderazzjoni wkoll lill-kunjatu tal-intimat li jkun jabita mieghu , u l-loaktur jipprentendi li b'hekk il-Board applika l=ligi hazin, ikun hemm kwistjonita` ligi, li tirrendi dik is-sentenza appellabbli. Is-soluzzjoni tal-Board fis-sens illi l-kunjatughandu jigi mehud in konsiderazzjoni ghall-finijiet tas-"suitability" tal-fond offert hi legalment korretta; ghax gie kostantement ritenut illi l-kelma "familja", fil-kontest tal-ligi tal-kera, u fin-nuqqas ta` kliem iehor li jillimita s-sinifikat taghha, ghandu jkollha t-tifsir ordinarju tahha, maghandhiex tinghata ebda nterpretazzjoni stretta. Normalment, ghall-fini tal-ligi tal-kera, jitqiesu bhala membri tal-fmailja tal-kerrej dawk kollha li joqghodu mieghu permanentement, fis-sens li jaghmlu d-dar taghhom mieghu. Ladarba l-kwistjoni legali tkun giet rizoluta sewwa mill-Board, il-fattimhumiex sindakabbli mill-Qorti tal-Appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info