Reference: Volume 73 (1989), Part No. 1, Section , Page 119

Judgement Details


Date
09/10/1989
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
CARMELO SIVE CHARLES BUTTIGIEG vs ALBERT MIZZI BHALA CHAIRMAN NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI - DISKRIMINAZZJONI - DRITT PUBBLIKU - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - STAT U KUMPANIJA PARATATALI - TRATTAMENT INUMAN U DEGREDANTI
Summary
Ir-rikorrent allega bl-appositu rikors li l-AirMalta Co. Ltd. kumpanija parastatali, kienet ivvjolatid-drittijiet u trattament inuman u degradanti meta tterminat l-impieg ingustament. Is-socjeta intimata eccepiet li l-istat biss jista' jirrendi ruhu hati ta' ksur tad-drittijiet fundamentali. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili cahdet din l-eccezzjoni. Il-Qorti Kostituzzjonali rriformat is-sentenzaappellata fis-sens li cahdet l-eccezzjoni biss in kwantu jirrigwarda l-azzjini bbzata fuq l-allegazzjoni ta' trattament inuman u degradanti. Id-drittijiet fundamentali huma parti mid-dritt pubbliku ubhala tali esperibbili kontra l-Istat. B'dana kollu fil-kaz tad-dritt ghall-protezzjoni minn trattament inuman jew degradanti l-kliem uzat huwa tali li jirrendi esperibbli din l-azzjoni anke kontraindividwu privat, waqt protezzjoni minn diskriminazzjoni. Ghal dak li jirrigwarda l-Konvenzjoni Ewropeja dwar id-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem id-drittijiet hemm protetti jistghu jigu biss esperiti kontra l-Istat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info