Referenza: Volum 44B (1960), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 42

Dettalji tas-Sentenza


Data
08/02/1960
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
GEORGE ZAHRA vs CARMELO CHIRCOP ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"JUS SUPERVENIENS" - ART. 26 TAL-KODICI CIVILI - ART. 384 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DAR KONJUGALI - LOKAZZJONI - REKWIZIZZJONI
Fil-Qosor
Ir-rekwizizzjoni ta` fond ghandha bhala effett li tispossessa lis-sid rekwizizzjonat, b'mod li, minnmindu ssir u sakemm tibqa` ssehh ir-rekwizizzjoni, il-pussess tal-fond u d-disponnibilita` tieghu ma humiex aktar f'idejh, izda f'idejn l-amministrazzjoni li rrekwizzizzjonat il-fond; u allura s-sid,"pro tempore", ma handux l-ezercizzju jew l-amministrazzjoni libera tal-jeddijiet dwar l-okkupazzjoni tal-fond, u in sostanza mhux persuna li toqghod in gudizzju dwarhom. Ghaldaqstant, it-talba tas-sid biex jizgombra mill-fond l-inkwlin, meta l-fond huwa rekwizizzjonat, ma tistax tigi milqugha mill-Qorti, anzi, jekk il-fond kien rekwizizzjonat meta saret ic-citazzjoni, bhala li din hija talba preambula u ncidentali ghat-talba al-izgumbrament. Jekk pero`, fil-kors tal-kawza, il-fond jigi derekwizizzjonat, jitnehha l-ostakolu ghall-procedibbilita` tat-talbiet ghar-rizoluzzjoni tal-lokazzjoni;w ghall-izgumrament tal-inkwilin; u dan bis-sahha tal-"Jus Superveniens". Jekk ragel jiggieled ma`m artu, johrog mid-dar konjugali, u filwaq li martu tibqa` f'dik id-dar, hu jmur javza li lsid il-kera li hu ma ghandux x'jaqsam aktar mal-kriri tad-dar, u illi, "jekk martu taghzel litibqa` toqghod fil-post, thallas il-kera hi", dan ma hux kongedo li ghandu jittiehed bhala li jippriva lill-mara mid-dritt li tkompli toppuka l-fond li kien id-dar konjugali. Jekk ir-ragel ikun anki kkonsenja lis-sid ic-cavetta tal-fond, u l-mara ghandha cavetta ohra, din il-konsenja ma ghandhiex l-effett simboliku tal-konsenja lura tal-fond zgombru. Bil-konsegwenza illi s-sid ma jistax, bis-sahha ta` dak il-kongedo tar-ragel, u ta` dik il-konsenja ta` cavetta, jitlob l-izgumbrament tal-mara minn dik id-dar konjugali.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni