Reference: Volume 44B (1960), Part No. 1, Section 1, Page 24

Judgement Details


Date
11/01/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
TERESA VASSALLO vs GIUSEPPE DIMECH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1492 U 1498 TAL-KODICI CIVILI - KONTRA MIN JISTA` JIGI EZERCITAT - RETRATT
Summary
Hi gursprudenza pcaifika fil-Qrati Taghna illi, meta r-retraent ma jkunx gie notifikat b'att gudizzjarju bil-fatt li l-akkwirent tal-fond li hu jrid jirkupra ittrasferih li hadd iehor, allura r-retratt jigi ezercitat tajjeb kontra x-xerrej akkwiren originarju; u dan avvolja r-retarent kien jaf bit-trasferiment. Gahx r-rekwizit tan-notifika ma jistax jigi rimpjazzat bix-xjenza. Ghaldaqstant. it-retraent, mea l-fond ikun gie trasferit mill-akkwirent lill-terza persuna, jista` "Stricto jure" jezercita r-retrattt u jitlob ir-rivendizzjoni kontra x-xerrej originarju u jaghmel id-depozitu konsegwibbli minnu; galkemm fil-prattika, f'kazijiet simili, biex ma jinqalghux ostakoli, ir-rivendizzjoni fic-cedola ta` rkupru tintalab alternattivament fil-konfront tax-xerrej originarju jew tal-attwali possessur, u d-depozitu fl-istes scedola jingahd konsegwibbli minn min imiss. U gahlehkk l-attwali possessur, ladarba ma kienx hem dik in-notifika gudizzjaraja tat-trasferiment maghmul favur tieghu lir-retraent, ma jistax isostni li c-cedola ta` rkupru hija nulla ghax id-depozitu fiha jkun sar bhal konsegwibbli milll-akkwirent originarju, umhux minnu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info