Reference: Volume 43E (1959), Part No. 4, Section , Page 1056

Judgement Details


Date
16/05/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
JOSEPH ZAMMIT vs ANTHONY S.MONTANARO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"INNUENDO" - LIBELL
Summary
Hu principju, f'materja ta' libell, li meta l-kwerelant jaghzel li jindika l-"innuendo" ngurjuz li hu jirrikava mill-artikolu nkriminat, allura huwa jkun marbut li jipprova illi l-kliem oggezzjonat jimplika s-sinifikat li hu jaghti lil dawk il-kliem, u ma jistax jiddipartixxi minn dak is-sinifikatu jadotta iehor li ma jkunx is-sinifikat primarju; jigifieri illi jekk ma jigix puvat l-"innuendo"ndikat mill-istess kwerelant, allura l-kawza taqa', ammenokke' l-kliem denunzjati, fis-sinifikat taghhom naturali u ovvju, bla ma jkun hemm ebda "innuendo" spjegattiv, ikunu libelluzi. "Innuendo" lidonnu jikkoinvolgi l-propozizzjoni errata illi min, fi zmien li Gvern ikun f'idejn partit politiku determinat, tkun ottjena minhabba l-appartenza jew adezjoni tieghu lil dak il-partit, impjieg governattiv, jibqa' obligat li jobdi lil dak il-partit jekk dan, wara, ma jkunx ghadu jregi l-Gvern, anki apreferenza u a skapitu tal-lealta' tieghu, bhala impjegat governattiv, lejn il-Gvern li jkun fit-tregija, ma hux ammissibbli. Imma "innuenilo" li l-kwerelant gie mpingi bhala bniedem bla karattru, meta jikkorispondi ghall-kliem naturali u ovvju tal-paragrafu nkriminat, hu accettabbli; billi l-qarrej ordinarju ma joqghodx jissottilizza, imma jifhem il-kliem fil-mod ordinarju kif jifthemu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info